Kushtet e përgjithshme

Të dhëna e regjistruara në këtë webfaqe do të përdoren dhe ruhen nga kompania Bliss sh.p.k. duke respektuar Ligjin Nr. 06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale LIGJI Nr. 06/L-082 – Ky ligj përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat ndëshkuese lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë së individit. Përmes këtij ligji përcaktohen përgjegjësitë e institucionit përgjegjës për mbikëqyrjen e legjitimitetit të përpunimit të të dhënave dhe qasjes në dokumente publike.

Ju informojmë se të dhënat mund të përdoren për analiza të sjelljes së blerjes së konsumatorëve si dhe për dërgim të sms-it apo e-mailit për t’ju informuar për oferta të ndryshme. Të dhënat tuaja mund të transferohen edhe tek posta private e kontraktuar nga Bliss sh.p.k.

Për të marrë më shumë informacion në lidhje me mënyrën e mbledhjes, ruajtjes dhe përdorimit të të dhënave ju mund të kontaktoni në:

[email protected]

Tel: +383 49 310 006

Navigation
Close

My Cart

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Të dhënat tuaja personale do të përdoren për të mbështetur përvojën tuaj në të gjithë këtë faqe në internet, për të menaxhuar hyrjen në llogarinë tuaj dhe për qëllime të tjera të përshkruara në tonë privacy policy.

Already got an account?

Close

Categories